Aktivnosti

Pozivno pismo za učešće u projektu „Profesionalna orijentacija na prelazu u srednje škole

Poštovani,
Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GIZ BOSS), realizuje projekat Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu.
Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema i programa profesionalne orijentacije za učenike na prelazu između osnovne u srednju školu. Predviđeno je da projektom budu obuhvaćene sve osnovne škole u Republici Srbiji u periodu od 2011. do 2013. godine u skladu sa dogovorenom strukturom i dinamikom realizacije projektnih aktivnosti.
Bazična obuka će osposobiti timove za profesionalnu orijentaciju da, upoznavanjem sa zanimanjima i u susretima sa svetom rada, pomognu učenicima da donesu valjanu odluku o daljem školovanju i zaposlenju.
Kao podrška školama pri implementaciji Projekta obučeni su voditelji/mentori koji će kontinuirano podržavati i osnaživati školske timove u implementaciji programa.
Nakon bazične obuke, škole koje budu ispunile odgovarajuće kriterijume imaće mogućnost da se dalje razvijaju kao mentorske škole u oblasti profesionalne orijentacije. To podrazumeva proširivanje školskog tima ako i dodatnu obuku tima PO koja se realizuje kroz tri modula: PO – osnaživanje mladih za odluku o zanimanju i školovanju u susretu sa svetom rada; PO – osnaživanje mladih informisanjem o zanimanjima, karijeri i putevima obrazovanja i PO – osnaživanje mladih kroz samospoznaju, akreditovani od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Za implementaciju Projekta GIZ BOSS je obezbedio:
– sredstva za obuku tima
– priručnike za članove tima za rad sa učenicima i portfolia za učenike 7. i 8. razreda
– mentorsku podršku voditelja obuke školama u implementaciji Projekta
Na teritoriji Školske uprave Zaječar 21 osnovna škola je uspešno implementirala program tokom šk. 2011/12. godine i nastavlja njegovu primenu i u narednom periodu.
Bazična obuka školskih timova će biti realizovana u periodu od 23. do 25. avgusta 2012. godine u prostorijama Tehničke škole u Boru. Putni troškovi će biti nadoknađeni prema pravilima GIZ BOSS.

Rok za prijavu timova za bazičnu obuku je 27. jun 2012. godiine.

Opšti uslovi za prijavu škola za projekat „Profesionalna orijentacija na prelazu u srednje škole“

Ukoliko  želite da prijavite školu za učešće u Projektu  treba da:
–   sagledate kapacitete i prepoznate motivaciju i interes za učešće u Projektu;
–    obezbedite da svi organi ustanove budu informisani i daju saglasnost za učešće u Projektu;
–     formirate školski tim za profesionalnu orijentaciju u sastavu: stručni saradnik/ci  i nastavnik/ci. Za škole koje imaju do 3 odeljenja u 7. i 8. razredu dovoljno je da tim čine dva člana. Za škole koje imaju više od 3 odeljenja u 7. i 8. razredu tim čine tri člana;
–    popunite prijavu i pošaljete je na meilove natasa.pet@sezampro.rs  i  natasa@tsbor.edu.rs
PRIJAVA – download
Nakon prijave Vaše škole za učešće u Projektu, potrebno je da:
–   obezbedite učešće tima u punom sastavu na bazičnoj obuci;
–   obezbedite realizaciju programa profesionalne orijentacije sa učenicima 7. i 8. razreda tokom cele školske 2012/13. godine prema modelu implementacije koji izaberete u odnosu na mogućnosti i kapacitete škole;
–   obezbedite dokumentovanje aktivnosti škole u realizaciji programa i učešće tima na mentorskim sastancima;
–    date doprinos razvoju mreže škola i partnera u programu profesionalne orijentacije

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *