Reč učenika

TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU

TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU

Da bismo shatili za šta se školuje tehničar za reciklažu najpre moramo da naučimo šta je reciklaža.

Svakodnevno se u običnom govoru ali i medijima čuje reč reciklaža, reciklirano, reciklirajmo…Često korišćena reč ali mali broj ljudi zna šta to u stvari znači. Zato ćemo najpre približiti,  svima koji ovo čitaju, šta je to reciklaža i čime se bave tehničari za reciklažu.

Šta je reciklaža?

Mnogo je stručnih definicija o reciklaži, ali njih ćete naučiti tek kad upišete ovaj obrazovni profil a sada ćemo reći onio najosnovnije.

Priroda je savšena, u prirodi se ništa ne baca niti rasipa, uvek postoji organizam koji  koristi ono što drugi odbace  i koji, kada ugine,  služi kao hrana drugim organizmima. Za razliku od drugih živih bića, čovek je jedino živo biće na planeti Zemlji koje stvara otpad. Zbog sve većih količina,  vrsta  i štetnosti po zdravlje ljudi i okolinu otpad sa danas smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema  savremenog sveta. Čovek svojim aktivnostima, u svim sverama proizvodnje i potrošnje, koje su uglavnom vezane za zadovoljenje ličnih životnih potreba,  stavra otpad.

Naša civilizacija stavra sve više otpada i ništa ne ukazuje na skore promene ovog trenda. Ipak zahvaljujući tehnološkom napredku i razvoju ekološke svesti borba protiv otpada postaje mnogo uspešnija. Najpre u razvijenim  a zatim i u ostalim zemljama otpočelo je savremeno upravljanje otpadom koje podrazumeva organizovano sakupljanje, prevoz i odlaganje otpad ali i ponovnu  preradu.

Rešenje ovog problema je u oponašanju prirode, to jest u recikliranju energije i materije jer RECIKLAŽA, jednostavno rećeno,  predstavlja ponovnu preradu otpadnih materijala i dobijanje  novih proizvoda koji imaju istu ili sličnu namenu.

Šta sve može da se reciklira?

Skoro sve se može reciklirati (papir, plastika, staklo, metali, drvo, tekstil, građevinski otpad,  baterije,  komjuteri, mobilni telefoni, automobili, ostaci od hrane-biootpad,….).

Ko treba da reciklira?

Svako od nas, svaki pojedinac,  može da da svoj doprinos u  očuvanju  životne sredine i uštedi prirodnih resursa, ukoliko izbegava stvaranje otpada i ukoliko jača svoju ekološku svest i ukoliko već u svojim domaćinstvima otpočne sa reciklažom.

Tehnička škola Bor, ide u korak sa savremenim tokovima u obrazovanju pa je nakon uvođenja obrazovnog profila tehničar za zaštitu životne sredine  uveo i novi obrazovni profil tehničar za reciklažu . Ovo su dva profila koja se dopunjuju i koja obrazuju stručnjake koji se bore za očuvanje životne sredine i opstanak života na planeti Zemlji.

Mi smo već zakoračili u promene i napravili mali korak u borbi za opstanak Zemlje time što smo upisali  obrazovni profil tehničar za reciklažu. Borićemo se znajem i konkretnom primenon naučenog.

Šta predstavlja i šta se uči na ovom obrazovnom profilu,  šta i kuda dalje nakon završetka srednješkolskog obrazovanja.

  1. Reč je o vrlo perspektivnom i novom četvorogodišnjem zanimanju .
  2. Na ovom obrazovnom profilu kao i na ostalim profilima u srednje stručnim školama postoje: opšte-obrazovni, stručni i uže stručni predmeti (Poznavanje materijala, Vrste i svojstva otpada, Reciklaža materija, Reciklaža komunalnog otpada, Opasan otpad, Reciklažne tehnologije, Upravljanje otpadom, Odlaganje otpada, …). Nastava je praćena časovima teorije i vežbi a tu je i obavešna blok nastava.

3. Učenici se na ovom profilu osposobljavaju  da :

  • Pravilno shvate održivi razvoj
  • Vrše separaciju i klasifikaciju otpada
  • Shvate značaj skladištenja i transporta otpada
  • Steknu znanja o propisima i njihovoj primeni
  • Pravilno upravljaju otpadomi vrše njegovu reciklažu i da brinu o zaštiti životne sredine

      4. Gde tehničari za reciklažu mogu  da rade?

U razvijenim zemljama čak 4% radno sposobnog stanovništva radi u novoj,  industriji reciklaže koja je snažno podržana od države i jedna je  od vodećih pravaca razvoja njihove  industrije. Ovo je jedno od traženijih zanjimanja u  razvijenim zemljama u svetu. Očekujemo da će tako biti i kod nas. Stručnjaci ovog profila se mogu zaposliti u reciklažnim centrima i njihovim laboratorijama, komunalnim preduzećima koja se bave upravljanjem otpadom ,  sanitarnim deponijama, spalionicama, u firmama koja se bave kompostiranjem i proizvodnjom biogasa ….) Gde sve možemo da radimo najbolje svatamo na našim blok nastavama obilazeći sve  radne organizacije u  našem gradu ali van grada koje se bave nekim vidom reciklaže.

5. Program školovanja za ovo zanimanje obezbeđuje učenicima neophodna znaja i veštine za samostalni rad nakon srednje škole ali im obezbeđuje odličnu osnovu za nastavak šklovanja na skoro svim fakultetima pre svega prirodne i tehničke struke.

Reč je o obrazovnom profilu sa velikim brojem uže stručnih predmeta koji učenicima omogućuju da se usko specijalizuju za potrebae reciklaže svih  reciklabilnih komponenti. Predmeti su zanimljivi i konkretni, nisu suvoparni, većina je potkrepljena laboratorijskim, praktičnim vežbama .  Ovo je zanimanje budućnosti. Zakoračite i vi u budućnost sa novim perspektivnim zanimanjem.

Pripremila : Jelena Dimitrijević, IV1

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *