Aktivnosti

GIZ projekat

Објављено

Pored Regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u Republici Srbiji u organizaciju i realizaciju projektnih aktivnosti uključena je i Tehnička škola-Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih iz Bora. Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema i programa profesionalne orijentacije za učenike na prelazu između osnovne u srednju školu. Predviđeno je da projektom budu obuhvaćene sve osnovne […]

Aktivnosti

Novi projekat tehničke škole “KORAK DALjE KA ŽELjENOM ZANIMANjU“

Објављено

UG „Zaječarske inicijative“ je u okvriru programa donacija „Mladi u pokretu“ ODOBRILO PROJEKAT TEHNIČKE ŠKOLE “KORAK DALjE KA ŽELjENOM ZANIMANjU“ u čijoj izradi su učestvovali učenici (Aleksandar Petrović, Katarina Čamiloski, Barbara Ilić i Dimitrije Mladenović). Parlament učenika Tehničke škole će, u saradnji sa nastavniicima i socijalnim partnerima, realizovati projekat u periodu od marta do maja […]

Aktivnosti

Projekat Parlamenta učenika Tehničke škole „Reciklažom do uštede i zaštite“

Објављено

U sklopu programa “Mladi u pokretu“ kao i u saradnji Zaječarske inicijative i Nacionalne zadužbine za demokratiju sa zadovoljstvom objavljujemo da je projekat “Reciklažom do uštede i zaštite“, napisan od strane učenika Tehničke škole, odobren i da će se sprovoditi u roku mart – april. Projekat učenika naše škole napisan je na inicijativu Parlamenta učenika […]

Aktivnosti

Obaveštenje

Објављено

Obaveštavamo osnovne škole sa teritorije ŠU Zaječar da se mogu prijaviti za učešće u projektu “Profesionalna orijentacija na prelazu u srednje škole”. Više o projektu i načinu prijave možete pročitati u pismu Ministra prosvete i nauke RS. Pismo ministra prosvete i nauke

Aktivnosti

Održan drugi mentorski sastanak

Објављено

U Tehničkoj školi je 26.12.2011. godine održan drugi mentorski sastanak škola uključenih u rad na profesionalnoj orijentaciji. Ova aktivnost je deo projekta nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ BOS „Profesionalna orijentacija na prelazu u srednje škole“ koji se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i nauke i uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Sastanak je […]