Профили занимања

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ШКОЛСКОЈ 2017./18. ГОДИНИ

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА (ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ)

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

ЛИВАЦ/ТОПИОНИЧАР ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА (ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ)

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА (ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ)

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

ПЕКАР