Профили занимања

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

ТЕХНИЧАР ЗА ДОБИЈАЊЕ МЕТАЛА

ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оператер за прераду метала

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

ПЕКАР