УЧЕЊЕ НА ДАЊИНУ

табела 1.
Ученици који поправљају оцену предмет наставник одељење кандидат
Уторак , 9.06.2020. у 10 сати Српски језик и књижевност ,Мирјана Марковић II 3 Немања Николић
Уторак , 9.06.2020. у 10 сати Српски језик и књижевност, Мирјана Марковић II 3 Златко Коватановић
Петак, 12.06.2020. у 10 сати Математика ,Ненад Вукојевић II 3 Немања Николић
Петак, 12.06.2020. у 10 сати Математика ,Ненад Вукојевић II 3 Златко Коватановић
Петак, 12.06.2020. у 10 сати Математика ,Ненад Вукојевић II 3 Маја Стојановић

Измене и допуне Динамике тока шкoлске године од 25. маја до 27. јуна и разрада Правилника о календару образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. г.

Календар образовно-васпитног рада (теоријске наставе, практичне наставе и вежбе) и распуста за шк. 2019/20.г. је подложан променама у складу са информацијама МПНТР у току године и потребама ученика који полажу већи број разредних испита, као и ученика који пробијају термине уважавања жалби на полагање испита и понављање истих.
У стручној школи на годишњем нивоу према Правилнику о календару образовно-васпитног рада теоријске наставе, практичне наставе и вежбе и распуста за шк. 2019/20.годину у I, II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневне наставне седмице односно 185 наставних дана , а у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице , односно 170 дана школа подједнако мора да има равномерно расподељене дане у седмици.

III класификациони период-он лине Одељенска већа
1. завршни разреди 08.04.2020.г.
2.  1,2,3 разреди 21.04.2020.г.
Наставничко веће –он лине 23.04.2020.г.
Родитељски састанак ,Савет родитеља и Школски одбор реализоваће се до краја школске године .

ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ
1. 4-29.05.2020 Припремна настава на даљину за полагање матурског и завршног испита по утврђеном распореду
2. Блок настава од 18-29.05.2020.г .за све завршне разреде
3. Поправљање оцена усмено 01.06.2020.г. од 8-13 за завршне разреде
4. Припремна настава на даљину за полагање матурског и завршног испита по утврђеном распореду
5. Извлачење радних задатака за практични матурски рад 19.05.2020.г.*већ урађено
6. Завршетак наставне године за завршне разреде 29.05.2020.г.
7. Одељенска већа 01.06.2020. у 12:00 он лине
8. Пријава разредних испита 01.06.2020.г.
9. Припремна настава за разредне испите 22.05.-01.06.2020.г. на даљину
10. Поправљање оцена усмено 01.06.-03.06.2020!!!!! Ако има кандидата, поправљање оцена усмено одржаће се 01.06.2020. од 8-13 за завршне разреде
11. Припремна настава за разредне испите 22.05.-01.06.2020.г. на даљину
12. Полагање разредних  испити (завршни разреди) 02.06.2020.г. у школи
13. Одељенска већа (завршни разреди након разредних испита) 03.06.2020.г.
14. Наставничко веће и подела сведочанства(завршни разреди)05.06.2020.!!!!!!!Сведочанства иду на увид родитељима и остају код одељенских старешина
15. Пријава завршних и матурских испита 05.06.2020.г. испите пријављују ученици  одељенским старешинама он лине , прикупљене податке и потребну документацију : сведочанства о завршеним разредима, пријава за матурски или завршни испит, извод из матичне књиге одељенске старешине предају у школи
ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Пријава завршних и матурских испита 05.06.2020.г. испите пријављују ученици одељенским старешинама он лине , прикупљене податке и потребну документацију : сведочанства о завршеним разредима, пријава за матурски или завршни испит, извод из матичне књиге одељенске старешине предају комисији за организацију матурских и завршних испита 
1. Матурски испити су од  5-12.6.2020.г
2. Састанак испитног одборa5.6.2020 -Избор тема за матурски испит из српског језика и књижевност
3. 08.06.2020.у 9 Испитни одбор (избор тема за српски језика и књижевности
4. Завршни испит 11-12.06.2020.г. Писмена и практична израда два радна задатака
5. Испитни одбор 15.06.2020
6. Подела диплома 16.06.2020.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОПРАВНИХ ИСПИТА ЗА ЗАВРШНЕ РЕАЗРЕДЕ
1. Пријава поправних испита (завршни разреди) 09.06.2020.
2. Припремна настава за поправне испите за завршне разреде 9,10 и 11.06.2020.
3. Поправни испити за завршне разреде 12.06.2020. и 15.06.2020.
Упис ученика у I разред школске 2020/2021. године Према конкурсу МПНТР РС полагање испита
17,18 и 19.06.2020.
ОРГАНИЗАЦИЈА рада  за 1,2,3 РАЗРЕД
1. Радна субота за уторак за све 16.05.2020.г.
2. Блок настава од 18-22.05.2020.г Пекари
3. Радна субота 23.05.2020.г. по распореду за петак код незавршне разреда
4. Настава се одвија до 19. јуна и уписује се по утврђеном распореду, долазак ученика у школу ради поправке оцена одвија се по строго датим инструкцијама и распореду
2. Поправљање оцена усмено 09.06.-19.06.2020.г. посебно утврђен распоред
3. Завршетак наставе у другом полугодишту 19.06.2020.г
4. Одељенска већа за I ,II и III разред 19.06. 2020.г. онлине
5. Пријава разредних испита I ,II и III разреда 19.06. 2020.г.( француски и руски за 2и 3 разред )
6. Припремна настава за I ,II и III разред 22.06 – 23.06.2020.г.али није лоше да се са тим почне раније
7. Разредни испити I ,II и III разреда 24. и 25.06.2020.г.
8. Одељенско веће након разредних испита 25.06.2020.г
9. Наставничко веће и подела сведочанстава I ,II и III разреда 26.06.2020.г.

 

Организација рада школе за завршетак другог полугодишта шк2019/2020.г.

DocScan2.pdf Organizacija rada srednjih skola za zavrsetak drugog polugodista sk20192020

Инструкције у вези са поступком отвараања средњих школа за пријем ученика у току нормализације услова за време пидемије  COVID-19

DocScan1.pdf Instrukcije u vezi sa postupkom otvaranja srednjih skola za prijem ucenika u toku normalizacije uslova za vreme epidemije COVID-19

с

 

Оцењивање и праћење напредовања ученика током учења на даљину

Важно је да наставници током наставе на даљину бележе запажања о напредовању ученика

Психолошка подршка ученицима

Драги ученици и родитељи,

Ово је период пун новина, изазова, стрепњи, страхова и непознатих ствари и нама и вама. Видимо да сте редовни у виртуелним учионицама и да Ви, родитељи, поред својих обавеза, својој деци пружате неизмерну подршку у новонасталој ситуацији. Само тако, договором, сарадњом и поштовањем рокова овај тежак период можемо превазићи на најбољи могући начин.

Ових дана је било заиста тешко и вама али и наставницима који су буквално даноноћно радили на повезивању са вама, родитељима, колегама. Само уз максимално разумевање, сарадњу и међусобну толеранцију, овај вид наставе можемо подићи на висок ниво и дочекати крај године са што већим знањем, добрим оценама али што је најважније, доброг здравља.

У сваком тренутку, за Вас смо ту и ми, ваша педагошко- психолошка служба. Ако Вам је потребна било каква додатна помоћ, савет, смерница, ако имате неких недоумица у учењу, сарадњи са наставником, организацијом времена, ако вам је само потребан разговор, пишите нам. За Вас смо отворили посебну мејл адресу.

Стручна служба школе

Будите нам здрави и весели

 

Лекције на РТС Планети

 http://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/535/srednja-skola

Распоред емитовања образовних садржаја

 http://www.rasporednastave.gov.rs/

Распоред часова шк 2019/2020.г.

Распоред часова за месец март