У петак, 10. марта 2017. год., у Техничкој школи је одржано предавање за ученике завршних разреда у оквиру програма „Каријерног вођења – сенка на послу“.

Гост – предавач је био Зоран Милојевић, директор „Образовно-креативног центра“ у Бору. Ученицима је изложио основна правила пословања преко интеренета, своје искуство и начин рада. Кроз неколико примера из праксе ученицима је објашњено о чему би требало да воде рачуна ако размишљају о оваквој врсти запошљавања и које су им компетенције потребне.
На основу тога што су сами ученици предложили тему и њихових питања можемо закључити да је овај облик запошљавања врло популаран код младих људи и да већ доста знају о томе.
Сарадња, између представника „Образовно-креативног центра“ и Техничке школе биће настављена на обострано задовољство.