Техничка школа Бор

СЕНКА НА ПОСЛУ -РЕЦИКЛАЖА

У данашње време, када се велики број држава врло одговорно бави рециклажом, ученици одељења IV-3 odeljenja, образовог профила Техничар за рециклажу, пожелели су да буду “сенка” на неком од послова из струке – рециклар.
Љубазни домаћини из фабрике чија је делатност поновна употреба разврстаних секундарних материјала и прерада ПЕТ амбалаже, “РЕЕКОФЛЕКС ДОО Бор”, власника Драгане Загановић, ученицима су омогућили да им један радни дан буду сенке на послу. Од секундарних сировина, ова фабрика прикупља ПЕТ амбалажу, картон и пластичне фолије а прерађује до полупроизвода ПЕТ.
Ученици су обишли све делове погона али су и, уз примену обавезних мера личне заштите, обавили и неколико активности. Вршили су селекцију ПЕТ-а по бојама на тракастом транспортеру, возили виљушкар, мерили вреће са полуопроизводима и пропратили све операције: пријем сировина, балирање, дебалирање, транспорт, селекција, уситњавање, одвајање налепница и чепова процесом флотације, топло прање и финализацију производа (ПЕТ флекица).
Ученици су се вратили изузетно задовољни и пуни утисака.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *