У Техничкој школи, од школске 2017/2018. године, ученици одељења првог разреда, образовног профила „Оператер за прераду метала“, похађаће наставу по моделу дуалног образовања.

Компанија РТБ Бор дала је сагласност послодавца за овакав вид практичне наставе и образовања.

У наредном периоду биће донет Закон о дуалном образовању, биће разрешене све недоумице и добићемо конкретне смернице, поред постојећих. Школа и послодавац потписаће уговоре о сарадњи, баш као и послодавац са ученицима који ће за обављање практичне наставе код послодавца добијати и одређену новчану надокнаду.

Посебан акценат је дат на безбедност ученика, као и на савладавање свих наставних програма код послодавца. Поред наставника практичне наставе, и послодавац ће имати обучене раднике који ће после обука имати звање ментора.