Техничка школа Бор

SKAR projekat

Projekat „Sakupljaža, kalkulaža, ambalaža, reciklaža“ (SKAR), realizuju članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad) uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Fulbrajt Alumni Programa.

Projekat „SKAR“ ima za cilj da sa deset (10) reprezentativnih škola iz Srbije, koje su uključene u projektne aktivnosti a koje su osmišljene da informišu, edukuju i aktivno uključe srednjoškolsku populaciju u rešavanje problema u  vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom i da ih kvalifikuje za buduce ucešće na projektima iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

Aktivnosti projekta podrazumevaju:

(1) održavanje po jedne radionice u trajanju od 3 sata u svakoj  školi,  Radionicu vode članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Svaka odabrana škola oformila je tim koji učestovuje na radionicima, a koji  broje maksimalno 20 učenika na čelu sa nastavnim licem.

(2) Održavanje finalne konferencije u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka, (po jedan učenik i nastavno lice iz svake škole). U sklopu ovog događaja, pored prezentacija škola, predviđena su i predavanja Univerzitetskih profesora iz oblasti upravljanja otpadom, kao i poseta reciklažnim postrojenjima u Novom Sadu (jedinicama za separaciju otpada, eko-ostrvima), i laboratoriji za merenje deponijskog gasa i procednih voda. Predviđeno je da finalna konferencija bude održana u decembru/januaru 2017/2018. godine (tačan datum će se odrediti u dogovoru sa svim školama učesnicama na projektu,

Škola-učesnik na projektu „SKAR“ ne snosi nikakve finansijske obaveze u okviru realizacije projekta. Svaka škola-učesnik će biti promovisana u medijima u cilju informisanja šire javnosti o projektu „SKAR“. Po završetku projekta, svaka škola će dobiti sertifikat o učešću na projektu „SKAR“, a takođe će biti kandidat na budućim projektima iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

Izabrane škole su iz sledećih gradova: Subotice, Sombora, Vrbasa, Novog Sada, Zrenjanina, Vršca, Beograda, Šabca, Loznice i Bora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *