Техничка школа Бор

Prva radionica pilot škola – Zlatibor, decembar 2017

Podsticanje demokratske kulture u školama

U periodu od 01.-03.12.2017. na Zlatiboru održana je prva radionica sa pilot školama (peer learning) u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“.

Sa lokalnim koordinatorima, kroz konkretne i praktične primere, studije slučaja, radionice, obrađivale su se kompetencije za demokratsko društvo Saveta Evrope – povezanost sa nacionalnim zakonodavnim i strateškim okvirom kompetencija: otvorenost prema drugim kulturama, uverenjima, pogledima na svet i praksama.

Kroz skraćenu formu pripreme za čas, osmišljeni su scenariji za nastavne jedinice, sa naglaskom na ishode koji su u vezi sa demokratskim i ljudskim, a prvenstveno dečjim pravima.

Planiranje Dana demokratske škole (maj, oktobar) predstavile su sve škole.

Nastavnice Tehničke škole upoznale su se sa publikacijama iz kojih se mogu koristiti primeri za redovne časove i ČOS, sekcije i dr. Veći deo vremena iskorišćen je za pisanje akcionih planova.

Prisutnima su se obratile i dr Snežana Vuković i Vesna Nedeljković ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *