Семинар за наставнике Техничке школе

У Техничкој школи је, у суботу 19.05.2018. године одржан акредитовани семинар „Планирање и припремање активно оријентисане наставе“.
Наставници су се, током радоничарског рада, упознали са савременим тенденцијама у нашем образовању: израђивали су исходе и компетенције у оквиру својих наставних предмета, моделом припреме за час активне наставе, размењивали знања и искуства.
Овим семинаром Техничка школа наставља тренд развијања вештина наставниак за осавремењивање наставе и подстицање ученичких развојних потенцијала.