Техничка школа Бор

Подстицање демократске културе у школама

Техничка школа, од децембра 2017. године реализује пројекат “Подстицање демократске културе у школама”. Пројекат ће трајати до марта 2019. године и има за циљ, пре свега, унаређење образовањ путем развијања демократске културе.

У оквиру пројекта је предвиђена организација и реализација сарадничке наставе, школских свечаности и других актвности путем којих ће школа промовисати упознавање припадника различитих националности.
Ученици различитих националности ће приказивати различите обичаје, начин исхране, облачења и друге занимљивости специфичне за њихову културу. Упознавањем припрадника различитих култура повећавамо разумевање њиховог начина живота, система вредности, циљева и животних намера те, на тај начин смањујемо предрасуде и дискриминацију а повећавамо међусобно разумевање што је и главни циљ  пројекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *