Техничка школа Бор

Тим за КВИС ( каријерно вођење и саветовање) ради пуном паром

Тим за каријерно вођење и саветовање, сачињен од стручних сарадника и наставника Техничке школе, и ове школске године активно ради на пољу квалитетног вођења каријере ученика током школовања и побољшања запошљивости младих по завршетку школовања.

Прва од активности у низу планираних је узимање учешћа у пројекту ,,Квалитетне услуге за бољу запошљивост младих – КВИС на БИС“ у организацији БОШ-а (Београдска отворена школа).

27. и 28. септембра 2018.год, у Београду, у хотелу Праг, две чланице тима Сања Пејчић и Милена Добершек учествовале су у обуци “Каријерно вођење и саветовање као механизам спречавања осипања ученика“. Циљ обуке био је упознавање са могућностима за смањење осипања ученика из средњих школа кроз подизање сопствених компетенција и капацитета школа за реализацију програма каријерног вођења и саветовања са посебним фокусом на рад са младима из осетљивих група. Посебна пажња током тренинга била је усмерена на каријерно вођење и саветовање у процесу дуалног образовања.

Након успешне обуке, примена наученог на обуци реализоваће се већ средином октобра месеца кроз радионице КВИС-а (каријерно вођење и саветовање) са ученицима, уз менторску подршку БОШ-а.

 

Поред наведене активности, чланице Тима за каријерно вођење и саветовање ( Наташа Џаковић, Нада Стошић, Сања Пејчић и Милена Добершек) присутвовале су шестој националној конференцију ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“, коју је организовао Национални центар европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању Euroguidance у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта, уз подршку амбасаде Републике Бугарске.

Конференција је била намењена свим учесницима у систему КВИС у Србији – каријерним саветницима, каријерним практичарима, наставницима, представницима Националне службе за запошљавање, канцеларија за младе и других организација које су активне у овој области. Одржана је 9. октобра 2018.године у хотелу Метропол у Београду.

Током предавања и панел дискусија, приказани су примери добрих пракси  али и иницијативе за унапређење и одржавање квалитета пракси у области КВИС како у Србији тако и у региону. Као и све претходне конференције и ова је пружила изузетну прилику за размену информација и унапређење сарадње свих актера у систему каријерног вођења и саветовања (КВИС).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *