Техничка школа Бор

Тим за каријерно вођење и саветовање – радионица

Тим за каријерно вођење и саветовање у Техничкој школи организовао је радионицу под називом „ Прерани радни ангажман као фактор осипања ученика“. Радионица је реализована у два термина, са две циљне групе. Прва циљна група били су чланови Парламента ученика, који су након радионице имали задатак да на одељењским заједницама пренесу утиске и информације са радионице осталим ученицима. Друга циљна група били су ученици првог разреда, одељења трећег степена у коме су већ примећени сигнали осипања ученика.

Радионицу су реализовале наставнице Сања Пејчић и Милена Добершек уз инструкције и свесрдну помоћ педагога школе Наташе Џаковић.

Обе радионице протекле су више него успешно на обострано задовољство учесника и реализатора радионице.

Фотографије радионице са члановима Парламента ученика:

Фотографије радионице са ученицима одељења првог разреда смера Израђивач хемијских производа:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *