Техничка школа Бор

Почетак пројекта „ВИРУТЕЛНЕ ПРАКСЕ У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ“

У Техничкој школи је 31.10.2018. године реализована обука за рад на платформи у оквиру пројекта „Виртуелне праксе у средњем стручном образовању“. Обука је реализована путем Skype-a за наставнике и послодавце укључене у пројекат који води Београдска отворена школа (БОШ) у сарадњи са Универзитетом у Падови (Италија) и предузећем „Интерпројект“ из Бугарске.

Пројекат ја замишљен као допуна/надоградња стручној пракси која се из различитих разлога не може реализовати на начин који је најоптималнији за ученике и наставни програм: удаљеност компанија, немогућност адекватне заштите безбедности ученика у погонима итд. На овај начин, на виртуелној платформи послодавци могу постављати материјале/објашњења и видео-прилоге разних процеса, процедура, машина и апарата које ученици немају често прилику да виде.

Техничка школа ће, на овај начин, осмислити надоградњу практичне наставе за скоро све образовне профиле. Партнери Техничкој школи у овом, врло значајном пројекту, ће бити: компанија „Ракита“ и Технички факултет у Бору, као и Здравствена установа Апотека „Зајечар“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *