У Техничкој школи је 15. новембра 2018. год. педагог одржао предавање/радионицу намењено родитељима ученика првог разреда.
Циљ предавања је био уочавање начина на који стилови учења утичу на постигнућа ученика као и истицање значаја планског приступа учењу. Родитељи су упознати и са неким новим техникама учења као што су: картице учења, мапирање појмова итд.
Током међусобне дискусије родитељи су истакли најчешће проблеме у учењу: стално одлагање почетка учења, кратко трајање концентрације, нередовно учење итд., те ће то бити и теме наредних сусрета са педагогом.