Техничка школа Бор

Обележена Европска недеља рециклаже у Техничкој школи

Активностим犀利士
а, као што су: постављање наменских контејнера за прикупљање пластичног, папирног и алуминијумског отпада, израдом новогодишњих честитки и украса од искоришћених материјала, учествовањем у радионици Оке-ј пројекта и интересантним предавањем за ученике под слоганом „Рециклажом до неопходних сировина и здравије животне средине“ обележена је Европска недеља рециклаже у нашој школи. Предавање је организовано од стране Тима за заштиту животне средине а намењено је било ученицима образовних профила који се са проблематиком загађења и очувања животне средине не сусрећу често.

Шта представљају појмови „загађење“ и „загађујуће материје“, ко су „загађивачи“, зашто загађујемо и какве последице трпимо због неодговорног понашања према природи, ученици су имали прилику да чују у првом делу исцрпног и свеобухватног предавања које је водила наставница Милена Добершек. У другом делу предавања, на питање – како до здравије животне средине?- занимљив, детаљан и јасан одговор дале су ученице смера Техничар за заштиту животне средине Наташа Димитријевић и Јована Васић, износећи чињенице о значају рециклаже за добијање неопходних сировина и упознајући ученике са активностима у нашој школи које су везане за очување животне средине.

Велика посећеност предавању и заинтересованост за проблематику, указују да су оваква предавања од великог значаја за ширење еколошке свести и укључивање младих у акције прикупљања и разврставања отпада, са циљем подстицања рециклаже и очувања животне средине.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *