U Beogradu je 12.12.2018. u hotelu Zira, održan okrugli sto „Predstavljanje preporuka kreatorima obrazovnih politika“ u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“. Svi prisutni nastavnici iz 20 škola u Srbiji, učesnica projekta, imali su priliku da vide sažetak svih ostvarenih aktivnosti u dosadašnjem delu projekta i preporuke za dalje aktivnosti. Predstavnici Saveta Evrope i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izrazili su zahvalnost nastavnicima za postignute rezultate u realizaciji projekta i uložen trud i energiju koji nose projekat sve vreme. Na osnovu prepoznatih kvaliteta i sprovedenih aktivnosti Savet Evrope je dozvolio produženje projekta za još tri godine, a primer dobre prakse Srbije primeniće se u Turskoj. Čestitamo članovima projektnog tima Tehničke škole!