У Техничкој школи је реализована још једна у низу радионица Парламента ученика, у оквиру програма каријерног вођења и саветовања. Тема радионице су биле вештине и знања која се траже од будућих радника.
Ученици су се, кроз интерактиван рад, упознали са групама знања и вештина које су данас тражене на тржишту рада са циљем да размотре индивидуалне планове развоја у сврху унапређења својих вештина и знања да би били конкурентни на тржишту рада.
Ученици су посебно истакли значај „преносивих“ тј. функционалих вештина које свако треба да поседује без обзира на струку: комуникација, решавање проблема, лидерство, интерперсоналне вештине (тимски рад, решавање конфликата, саветовање/помагање) итд. Занимљиво је и да ученици средњих школа као своје најразвијеније вештине истичу вештине комуникације (способност да се слуша саговорник, да се прецизно изрази мисао или жеља, невербална комуникација итд.) док међу онима које би требало да унапреде спадају и: ефикасно управљање временом, постављање циљева и превазилажење стреса.