Техничка школа Бор

Завршна конференција у оквиру пројекта „Отпад као енергент-ОКЕј“

Техничка школа, једна је од 15 школа учесница у пријекту ОКЕј који је реализован од стране  Департмана за инжењерство заштите животне средине ФТН-а уз подршку Амбасаде САД-а. ОКЕј пројекат је наставк прошлогодишњег СКАР пројекта (сакупљажа, калкулажа, рециклажа, амбалажа). У оквиру пројектних активности ученици наше школе учествовали су у радионицама на којима је представљена основна проблематика управљања отпадом, методе за енергетско искоришћење компоненти отпада, као и еколошки и здравствени проблеми који настају услед неадекватног управљања и одлагања на депоније.

Дводневни завршни догађај овог пројекта одржан је 19. и 20. фебруара у Новом Саду. Представници наше школе, ученик Дејан Солдатовић и наставнице Маја Пешић, Анета Голоб-Мишић, Марија Крстић и Слађана Станисављевић,  имали су прилику да првог дана завршног догађаја, на конфернецији у оквиру пројекта „Отпад као енергент-ОКЕј“ , чују излагање проф. др Дејан Убавин, директора Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду о будућим правцима развоја образовања у управљању отпадом у Србији, затим  доц. др  Ђорђа Ђаткова који је представио могућности производње и коришћења биогаса у Србији. Нако ових излагања, имали су прилику да чују предавање о отпаду као алтернативном гориву у цементарама које је одржала Слађана Лалић, представница предузећа “Geocycle” које је део LafargeHolcim групе.  Завршни део првог дана посвећен је био представљању свих 15 школа учесница у радионицама.

Част и задовољство да узме учешће на завршној конференцији имао је и ученик Техничке школе Дејан Солдатовић који је том приликом представио школу, изложио пројектне активности и резултате које су ученици добили у оквиру радионица али је и презентовао поруку коју су на тај начин желели да пренесу вршњацима и широј јавности.

Другог дана Конференције представници наше школе али и осталих средњих школа посетили су компанију Lafarge Србија у Беочину, која негује и развија дугу традицију производње цемента, где су имали прилику да се упознају са модерном и ефикасном фабриком у области утицаја на животну средину и безбедности на раду. По повратку учесници Конференције су обишли акредитовану Лабораторију за мониторинг депонија, отпадних вода и ваздуха и лабораторију Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

Након учешћа на конференцији, активности у оквиру учешћа у ОКЕј пројекту представљене су и емисији Будилица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *