Техничка школа Бор

Сертификати за ученике у оквиру обуке: “Управљање негативним емоцијама”

У Техничкој школи су подељени сертификати ученицима који су завршили обуку “Управљање негативним емоцијама”, коју је реализовао педагог школе.
Обука је трајала 2 месеца и обухватала је развијање вештина за суочавање са негативним емоцијама и конструктивно превазилажење развојних проблема у адолесценцији.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *