У Техничкој школи је одржан огледни час на тему: Анализа и решавање конфликата
 
Ученици Техничке школе су имали прилике да се, кроз групни, радионичарски рад упознају са анализом конфликата уз помоћ технике: „Конфликтно дрво“. На конкретном примеру из живота је демонстрирано како се долази до уочавања потреба страна у сукобу а након тога, проналази прихватљиво решење за обе стране без сукоба и непријатних осећања.