У Техничкој школи је одржан први „виртуелни час“. Ученици образовног профила: Оператер за прераду метала су реализовали час на онлине платформи анализирајући материјале (филмове и огледе) из области металургије (синтеровање, хидротермална лежишта итд.) које су им припремили сарадници са Техничког факултета.
Ученици ће, на платформи, реализовати наставну област у потпуности: дискутоваће о материјалима које су видели, урадити тестове знања и друге задатке које су предвидели њихови наставници у сарадњи са менторима из предузећа.
Пројекат „Виртуелне праксе у средњем стручном образовању“ који реализује Техничка школа са сарадницима, је значајан за ученике не само са стручног аспекта већ и због развијања информационе  писмености која је веома тражена код будућих радника.