У Техничкој школи је у среду 13.03.2019. год. одржано предавање из области каријерног вођења и саветовања од стране представника Техничког факултета из реда наставника и студената.
Присутни ученици су имали прилике да сазнају како се пише професионална биографија, мотивационо писмо и друге значајне чињенице битне за представљање.
Предавање је једна од активности из области каријерног вођења и професионалне оријентације које Техничка школа реализује сваке године са циљем што боље припреме ученика за свет рада.