U skladu sa ugovorom od 23.11.2018. godine zaključenim između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Hemijsko-tehnološke škole iz Subotice, realizovan je drugi krug stručnog skupa, seminara, okruglog stola i praktične radionice 15.,16. i 17. marta. Domaćini su pozvali 7 srednjih stručnih škola, područja rada hemija, nemetali i grafičarstvo (Poljoprivredno hemijska škola u Obrenovcu,Tehnološka škola u Paraćinu, Stručna hemijska i tekstilna škola Šabac, Hemijsko-medicinska škola Vršac,Tehnička škola Bor, Tehnička škola „Pavle Savić“-Novi Sad, Prehrambeno-hemijska škola Niš. Aktivnosti su osmišljene i realizovane sa ciljem da se omogući razmena iskustva, primera dobre prakse i međusobno učenje u prostorijama Hemijsko-tehnološke škole u Subotici. Plan i program seminara koncipiran je na aktivnostima vezanim na promociji škole i povećanju upisnosti. Direktori i strucni saradnici zajedno sa domaćinima skole, razmenili su iskustva i primere dobre prakse. Razgovarlo se i o zadrugama učenika, proširenoj delatnosti kao uslovu opstanka škola, Preduzetništvu i preduzetničkim kompetencijama u cilju osnaživanja karijernih perspektiva učenika, saradnji sa socijalnim partnerima, jačanje kapaciteta nastavnika kroz interaktivne metode u nastavi na temu zaštite životne sredine i primena savremenih IКT alata i tehnika u dodatnoj nastavi, pripremi za takmičenja, kao i uvođenju savremene opreme u nastavni proces sa ciljem sticanja praktičnih veština učenika, kao i projektna nastava predstavljena na primerima proizvodnje demi vode i tečnog sapuna – u okviru radionice u peduzetničkom kabinetu. Ovom stručom skupu, kao predstavnici Tehničke škole,  prisustvovali su direktor Sanja Apostolov i nastavnik područja rada hemija, nemetali i grafičarstvo Miodrag Momčilović.

Škola nije skola da nema đaka i nastavnika koji im predaju, motivišu, podstiču, i koji su nam ovu skolu predstavili, kao i domaćina, direktora Matković Nikole ovogodišnjeg dobitnika Svetosavske nagrade .