Učenici Tehničke škole, obrazovnog profila, trećeg razreda: Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, su realizovali laboratorijski rad u saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru. Ogled će biti postavljen na platformi za elektronsko učenje, koje Tehnička škola sprovodi kao deo međunarodnog projekta „Virtuelne prakse u srednjem stručnom obrazovanju“.

„Eksperimentalni rad u laboratoriji za pirometalurgiju na TF Bor sa učenicima III godine Tehničke škole u Boru, realizovan u okviru međunarodnog projekta VIVET (Virtuelne prakse u srednjem stručnom obrazovanju), u kojem je naš Odsek uzeo učešće u saradnji sa Tehničkom školom iz Bora.” – Objava i slike sa facebook stranice Tehničkog fakulteta  u Boru.