У Техничкој школи, од почетка школске године, у организацији Тима за заштиту животне средине, одржане су различите активности везане за подизање еколошке свести на нивоу школе. Највећи акценат тих активности стављен је на правилно поступање са отпадом и усмеравање отпада у рециклажне токове. Ефикасност едукација уочава се у укључивању великог броја ученика, наставника и ненаставног особља у прикупљању пластичне амбалаже, папира, алуминијумских лименки и завидне количине пластичних чепова за акцију „Чеп за хендикеп“.

Поред наведеног, укључивањем школе у пројекат „Подстицање демократских вредности у школама“, развила се у великој мери и свест о значају неговања различитости, али и подршка осетљивим категоријама, те је с тим у вези потекла заједничка идеја да се прикупљени чепови поклоне ШОСО Видовдан и на тај начин пружи подршка њима у прикупљањеу средстава за ортопедска помагала која су им неопходна.

29.03. група ученика, заједно са наставницима, посетила је ШОСО Видовдан и донела прикупљене две велике кутије чепова. У оквиру посете, имали су прилику да се упознају и проведу време са вршњацима, али и да обиђу неке интересантне просторије за учење и развој, као што су сензорна соба (савремено опремљена просторија за стимулацију чула слуха, додира, вида и мириса) и Монтесори учионицу ( где се врши учење уз занимљиве и едукативне материјале).