Поводом обележавања 22.марта, Светског дана вода, у нашој школи организован је огледни час са елементима корелације у настави.

Огледни – корелацијски час је реализован у одељењу II-2 (техничар за заштиту животне средине) обрадом наставне јединице Нафта као извор загађења воде, узроци и последице, кроз три предмета, Организација пословања (наставник Марија Крстић), Извори загађења животне средине (наставник Милена Добершек) и Грађанско васпитање (наставник Драгана Ћосић). Ученици су имали прилику да уоче, повежу и закључе узрочно-последичне везе између нерационалне експолатације нафте, утицаја таквог пословања на животну средину, последица по људско здравље и демократским вредностима кроз основна људска права. Огледном – корелацијском часу присуствали су педагог школе и велики број заинтересованих наставника. Група наставника, на предлог предавача, учествовала је, равноправно са ученицима, у изради и презеновању задатка у оквиру радионице.