Друга активност у оквиру обележавања Светског дана вода обухватала је вршњачку едукацију. Ученици Јована Васић и Лазар Јовановић (техничари за заштиту животне средине) пригодном презентацијом са темом Вода и здравље, упознали су чланове Парламента ученика са значајем воде за здравље и последицама коришћења хигијенски неисправне воде за пиће, као и предлогом мера заштите. Након презентације и израде радних задатака, ученици су изнели своје предлоге за очување воде, као што су рационално коришћење, правилно поступање са отпадом, усмеравање отпада у рециклажне токове, као и многе друге предлоге везане за одређене институције. На одељењским заједницама, у оквиру својих одељења, чланови Парламента ученика пренеће своје утиске и анализираће додатно ову проблематику.