Техничка школа Бор

Семинар “Инклузија од теорије до праксе 2”

6. и 7. априла, у Техничкој школи, реализован је семинар “Инклузија од теорије до праксе 2”. Семинару су присуствовали  директор, педагог,  правник школе и велики број наставника. Тема семинара обухватала је неколико битних целина из области инклузије, као што су: основни принципи учења и њихова примена у раду са децом, индивидуализација и диференцијација, правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима, интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са децом са развојним потешкоћама, улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуалних образовних планова, модели и начин рада са децом која имају проблеме у понашању, овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу, стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *