ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА  је образовни профил израђен по иновативном моделу образовања. У току трогодишњег школовања, Оператер за прераду метала стиче потребна знања из прераде метала:

  • топљењем и ливењем
  • ваљањем
  • пресовањем и извлачењем

Потреба за овим образовним профилом је настала због проблема недостатка кадрова. Захваљујући савременим технологијама сам производни процес је унапређен, па су услови за рад у производним погонима знатно побољшани.

Ученици ће реализовати практичну наставу у погонима.

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине везане за све наведене технологије прераде метала, а у трећем разреду се опредељују за једну од понуђене три изборне технологије прераде и реализују изборну практичну наставу у складу са изабраном изборном технологијом. Овај образовни профил обезбеђује три излаза након завршетка школовања: ливац, ваљаоничар и извлачилац.

ПОСАО : У компанијама за прераду метала.

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ: ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА