Ученици III разреда образовног профила техничар за индустријску фармацеутску технологију и њихови наставници у оквиру блок наставе посетили су Апотеку „Зајечар“.  Циљ посете је упознавање ученика са процедуром израде фармацеутских производа, контролом полазних сировина и готових производа, паковањем и складиштењем производа.

Захваљујемо се запосленима у Апотеци „Зајечар“ што су нам изашли у сусрет и допринели бољој вези између теорије и праксе, као и квалитетнијем образовању наших ученика.