Strahinja Đurić IV-2, učenik generacije Tehničke škole, sa razrednom Anetom Golob Mišić bio je gost na prijemu za najbolje maturante u Belom dvoru kod NjKV Prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića.