Техничкој школи је одобрен Ерасмус+ пројекат „Корелацијом до осавремењавања наставе“. У оквиру пројекта планирана је и остварена је сарадња са Гимназијом и средњом хемијском школом из Рушеа у Словенији. Пројекат обухвата размену искустава и примера добре праксе и увођење иновативних метода рада у традиционалну наставу.

У Београду је 04.09.2019. одржан координативни састанак за школе којима су одобрани пројекти у 2019/2020. години, са детаљним упутствима за извођење планираних активности пројекта и начинима вођења евиденције и извештавања.