U okviru projekta Podrške preventivno razvojnim potrebama mladih „Kreativnost bez granica“ koji se realizuje u okviru Intereg CBC prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije, našu školu su posetili gosti iz Ruminije – predstavnice njihovih srednjih stručnih škola, zajedno sa predstavnicima udruženja Kokoro Bor i Vilaž Bor (glavnim nosiocima tog projekta).

Cilj posete je upoznavanje sa aktivnostima naše škole i uspostavljanje eventualnog partnerstva u okviru mogućih projekata.

Gosti su imali priliku da obiđu prostorije naše škole i da se upoznaju sa našim načinom rada. Ovo je bila odlična prilika za međusobno upoznavanje i razmenu iskustva.