У оквиру блок наставе из предмета Минерaлогија са петрологијом, ученици образовног профила Рударски техничар за припрему минералних сировина, одељења II2, посетили су Музеј рударства и металургије у Бору. Кустос музеја Игор Јовановић представио им је праисторијску поставку „Развој рударства и металургије од праисторије до савременог доба“ као и презентацију на исту тему. Након тога, ученици су имали прилику да одгледају документарни филм о древним занатима у праисторијском периоду са освртом на рударство и металургију.

Наредног дана ученици су обишли минеролошку збирку на Техничком факултету у Бору и том приликом се упознали са основним особинама и карактерисикама минерала уз пригодно предавање и презентацију порфесора Техничког факултета Мире Цоцић.

У оквиру боравка у школи, ученици су присуствовали пројекцијама документарних филмова и презентација из школске архиве, са тематским освртом на градиво предмета које изучавају као и опште проблематике загађења и заштите живогне средине.

На крају успешно реализоване блок наставе, ученици су имали могућност да покажу знање и такмичарски дух кроз квиз знања Kahoot.