DocScan1.pdf Instrukcije u vezi sa postupkom otvaranja srednjih skola za prijem ucenika u toku normalizacije uslova za vreme epidemije COVID-19