Техничка школа Бор

Структуирано учење и визуелне стратегије у настави

28.09.2020. у 13 часова у Техничкој школи је одржано предавање на тему структуираног учења и визуелних стратегија у настави.

Гост – предавач је био Миодраг Недељковић из ШОСО “Видовдан” из Бора.

Процес учења зависи од много чинилаца а истраживања показују да ученици много боље напредују када им је процес учења структуиран на начин да подстиче опажање, памћење, закључивање и друге мисаоне активности. С обзиром да је ова школска година почела комбинованим моделом наставе, Техничка школа је желела да се што боље припреми за наступајуће изазове.
Овим видом стручног усавршавања омогућили смо размену искустава и знања са циљем што бољег приступа ученицима током редовне и онлине наставе.

       Наташа Џаковић

Педагог у Тахничкој школи у Бору

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *