Државна матура се уводи постепено, по пројектном задатку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Под надзором Министарства, планиране активности спроводи стручни тим за техничку помоћ, а финансира Европска унија.

Техничка школа из Бора (одељење трећег разреда смера Рударски техничар) је учесник пројекта  “Прво пилотирање државне матуре“. Најважнији део завршне фазе овог пилот пројекта ће се одиграти у периоду од 28. до 30.10.2020. у одабраним средњим школама истовремено. Више информација можете наћи на овом линку:

https://matura.edu.rs/

Такође, можете се информисати прегледом ових документата:

Informacija o projektu Prvo pilotiranje, info tabela