Република Србија

Техничка школа Бор

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Измене   од 7.12.2020. Сл-гл-Просветни гласник бр 6/20,17/20и 18/20

-прво полугодиште почиње 1.9.200, а завршава18.12.2020.

-друго полугодиште почиње у понедељак 18.01.2021, а завршава у уторак 22.јуна 2021.

-за завршне разреде друго полугодиште се завршава 1.јуна 2021

-јесењи распуст од 11-13.11.2020.

-зимски распуст 21.122020-17.01.2021

-пролећни распуст 30.4-3.5.2021

-летњи распуст 23.6-31.8.2021, аза завршне по завршетку  матуре/завршног испита  до 31.8.2020.

АКТИВНОСТДИНАМИКА
 Почетак школске 2020/21. године и  Почетак  првог полугодишта01.09.2020.
 Наставничко веће15.09.2020.
 Родитељски састанак
 Савет родитеља
 Школски одбор
 Наставни дан четвртак за понедељак18.02.2020.
 Државни празник11.11.2020.
 Јесењи распуст11-13.11.2020.
 Пријава ванредних испита12,13.11.2020.
 Полагање ванредних испита17.11.-27.11.2020.
 I класификациони период16.11.2020.17.11.2020.
 Одељењска већа16.11.2020.г.
 Наставничко веће17.11.2020..
 Родитењски састанак18.11.2020.
 Савет родитеља18.11.2020..
 Завршетак наставе у првом полугодишту.18.12.2020
 Зимски распуст и Божићни и Новогодишњи празници18.12.2020-17.01.2021
 Одељењска већа (за крај првог полугодишта)21.12.2020.
 Наставничко веће , Родитељски састанак и подела књижица Савет родитеља Школски одбор23.12.2020.
 Друго полугодиште почиње у понедељак 18.01.2021, а завршава у уторак 22.јуна 2021.18.01.2021
 Обележавање Св.Саве-Дан духовности27.01.2021.
 Субота 30.1.2021. биће наставна и радиће се по распореду за среду   
 Пријава ванредних испита11.01.2021.
 Полагање ванредних испита18.01.-22.01.2021.
 Пријава матурских и завршних испита за ванредне ученике25.01.2021.
 Наставни дан четвртак за понедељак18.02.2021.
 Субота 20.2.2021. биће наставна и радиће се по распореду за петак   
 Полагање матурских и завршних испита за ванредне ученике26,28 и 29..01.2021.
 III класификациони период (четврти разреди и незавршни разреди )12.04.2021.14.04.2021.
 Одељењска већа12.04.2021.
 Наставничко веће , Родитељски састанак Савет родитеља Школски одбор14.04.2021.
 Пролећни распуст30.04. – 03.05.2021.
 Уторак 4.5.2021. биће наставна и радиће се по распореду за понедељак   
 Пријава ванредних испита12-13.04.2021.
 Полагање ванредних испита19.04.-27.04.2021.
 Завршетак наставне године за завршне разреде01.06.2021.
 Одељењска већа завршни разреди1.06.2021.
 Пријава разредних испита1.06.2021.
 Припремна настава за разредне испите21.5. -01 и 02.06.2021
 Разредни испити  (завршни разреди)03.06.2020.-04.06.2021.
 Одењенско веће (завршни разрединакон разредних испита)04.06.2021
 Наставничко веће и подела сведочанства(завршни разреди)08.06.2021.
 Пријава завршних и матурских испита и извлачење радних задатака08.06.2021.
 Испитни одбор (избор тема за српски језика и књижевности)09.06.2021.
 Матурски и завршни испити09.06.2021.11.06.2021.
 Испитни одбор14.06.2021.
 Свечана подела диплома15.06.2021.
 Пријава поправних испита (завршни разреди)09.06.2021.
 Припремна настава за поправне испите за завршне разреде09.06.2021.-11.06.2021.
 Поправни испити за завршне разреде14.06.2021.15.06.2021.
 Пријава ванредних  испита09,10.06.2021.
 Полагање ванредних испита11.06.-19.06.2021.
 Упис ученика у  I разред школске 2020/2021. годинеПрема конкурсу МПНТР РС
 Завршетак наставе у другом полугодишту18.06.2021.
 Одељењска већа за I ,II и  III  разред21.06. 2021.
 Пријава разредних испита I ,II и  III  разреда21.06. 2021.
 Припремна настава за I ,II и  III  разред21.06 – 23.06.2021.
 Разредни испити  I ,II и  III  разреда24.06.2021.25.06.2021.
 Одељењско веће25.06.2021.
 Наставничко веће и  Подела сведочанстава  I ,II и  III  разреда28.06.2021
 Пријава матурских и завршних испита за ванредне ученике22.06.2021.
 Полагање матурских и завршних испита за ванредне ученике23.06.-25.06.2021.
 Летњи распуст23.06.2021. –  31.08.2021.
 Пријава разредних  испита16.08.2021
 Припремна настава разредни испити17.08. – 18.08.2021.
 Пријава поправних испита19.08.2021.
 Седница Наставничког већа19.08.2021.
 Разредни испити19.08.2021.20.08.2021.
 Пријава поправних  испита20.08.2021.
 Припремна настава за поправни испити23.08.2021.24.08.2021.
 Полагање поправних испита25.08.2021.25.08.2021.
 Пријава матурских испита26.08.2021.
 Матурски испити27,30 и 31. 08.2021.
 Упис у II, III  IV разред школске 2020/21. године30.08.2021.
 Почетак школске године01.09.2021.
 Пријава допунских, матурских и завршних испита за ванредне ученике16-17.08.2021.
 Полагање ванредних испита18.08.2021.25.08.2021.
 Полагање матурских и завршних испита за ванредне ученике27,30 и 31. 08.2021..

Календар образовно-васпитног рада (теоријске наставе,практичне наставе и вежбе) и распуста  за шк. 2020/21. год. је подложан променама у складу са информацијама МПНТР у току године и потребама ученика који полажу већи број разредних испита, као и ученика који пробијају термине уважавања жалби на полагање испита и понављање истих. У стручној школи на годишњем нивоу према Правилнику о календару образовно-васпитног рада (теоријске наставе,практичне наставе и вежбе) и распуста  за шк. 2020/21.  

-у I,II  разреду трогодишњег и  I,II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневне наставне седмице односно 185 наставних дана  , а у IIIразреду трогодишњег и  , IV  разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице , односно 170 дана школа  подједнако мора да има равномерно раасподењене дане у седмици.

Ритам рада у току школске године

 АКТИВНОСТпланирана  реализација
 Дан школе10.10.2020.
 Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату21.10.2020.
 Ученици да не похађају наставу и наставници имају право на нерадни дан -први дан крсне славе -припадници исламске заједнице 27.јула2021на први дан Курбанског бајрама и 13.маја 2021 , на први дан Рамазанског бајрама -припадници јеврејске заједнице 28.септембар2020, на први дан Јом Купура -припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Гргоријанском календару , Божић 25.децембар 2020 и Ускрс 4.април 2021 -припадници верских заједница који обележавају Божић 7.јануара 2021 и Ускрс 2.маја 2021 по Грегоријанском календару 
 Државни празник -Дан примирја у првом светском рату11.11.2020
 Обележавање Св.Саве-Дан духовности27.01.20201.
 Дан државности (уставности)15. и 16.02.2021.
 Наставни дан четвртак за понедељак18.02.2021.
 Пролећни распуст30.04. – 04.05.2021.
 Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и др. жртава фашизма у Другом светском рату22.04.2021.  
 Празник рада01. и 02.05.2021.
 Дан победе        09.05.2021.
 Свечана подела диплома15.06.2020.
 Видовдан и подела сведоћанства28.06.2021.
 Упис ученика у  I разред школске 2020/2021. годинеПрема конкурсу МПНТР РС
 Летњи распуст23.06.2021. –  31.08.2021.
 Упис у II, III  IV разред школске 2020/21. године30.08.2021.