Техничка школа Бор

Обука за ученике – кључне компетенције из области комуникације

Током децембра 2020. год. у Техничкој школи је организована обука из области асертивне комуникације за заинтересоване ученике, од стране педагога школе. Тема је наишла на велико интересовање код ученика јер су имали прилике да стекну кључне компетенције из области комуникације: да препознају своје потребе и да их изразе јасно и недвосмислено, да разумеју понашање саговорника, да саопште своје ставове или неслагања на прихватљив начин који не вређа саговорника. Савладавање вештина комуникације омогућава боље разумевање и хуманије међуљудске односе, те ова обука представља увек омиљену активност ученицима у Техничкој школи.

Обука се одвијала путем наставе на даљину и састојала се из теоријског дела и вежби. Ученици су били веома успешни а сертификат је заслужено добило око 50 ученика. Неки од повратних коментара указују на то да су ученици препознали значај вештина комуникације за даљи развој као и да су заинтересовани за унапређивање асертивних вештина, што ће се и наставити у наредном полугодишту.

Аутор: Наташа Џаковић

Педагог у Техничкој школи у Бору

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *