Најстарије рударство бакра у Источној Србији везује се за Рудну Главу око 4.500 година п.н.е. Рудокоп се налази на дневном копу модерног рудника магнетита, угашеног 60-тих година XX века.

У природи се мали број хемијских елемената појављује у елементарном облику, већ се појављује у облику једињења два или више елемената. У елементарном облику се појављују (злато, сребро, платина, сумпор, дијамант итд). У прошлом веку садржаји корисних елемената у руди је био велики па је прерада овакве руде могла да се обавља дирекно у металургији. Данас њихов садржај у руди је изузетно мали и не може се дирекно прерађивати у металургији, из тих разлога потреба за смером рударски техничар и руковалац механизацијом у површинској експлоатацији.

Смер руковалац механизацијом у површинској есплоатацији је веома тражено занимање, како у Бору тако и у нашој земљи и иностранству, где ће ученици након завршеног школовања стећи бројна стручна знања и вештине. Након завршеног школовања имаће разговор са послодавцем у просторијама Техничке школе и биће им понуђен уговор о запослењу у рударским компанијама.

Руковалац-механизацијом-у-површинској-експлоатацији