Техничка школа Бор

Упис 2022/2023. РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Најстарије рударство бакра у Источној Србији везује се за Рудну Главу око 4.500 година п.н.е. Рудокоп се налази на дневном копу модерног рудника магнетита, угашеног 60-тих година XX века. Под минералном сировином подразумевамо минералне материје неорганског или органског порекла које се могу економично да се користе у природном стању или након прераде при одређеном ступњу развоја технологије.

У природи се мали број хемијских елемената појављује у елементарном облику, већ се појављује у облику једињења два или више елемената. У елементарном облику се појављују (злато, сребро, платина, сумпор, дијамант итд). У прошлом веку садржаји корисних елемената у руди је био велики па је прерада овакве руде могла да се обавља дирекно у металургији. Данас њихов садржај у руди је изузетно мали и не може се дирекно прерађивати у металургији, из тих разлога потреба за смером рударски техничар и руковалац механизацијом у површинској експлоатацији. Ученици ће током школовања за рударског техничара стећи бројна стручна знања и вештине као и кључне компентенције које су неопходне за рад у рударским компанијама. Ово је веома тражено занимање како у Бору тако и у нашој земљи и у иностранству. Након завршеног школовања послодавци из рударских компанија долазе у школске просторије Техничке школе где се обавља разговор за посао, а постоји и могућност даљег школовања на свим факултетима.

У табели испод налазе се предмети по годинама које обухвата овај смер

Рударски-техничар