УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19210 БОР, БЕОГРАДСКА 10, ТЕЛ: 030/210-0024 tehnickaskolabor@mts.rs, www.tsbor.edu.rs

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

BOBO SC 4C03S  РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ………………………………….…………………………………………..…..30…………4 ГОД

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

BOBO SC 3А23S  ПЕКАР ……………………………………………………….………30…………3 ГОД

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

BOBO SC 4F37S  ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ …………………………………………………………………….………30…………4 ГОД

НАЧИН УПИСА РАСПОРЕЂЕНИХ КАНДИДАТА И ДОКУМЕНТА НЕОПХОДНА ЗА УПИС

Кандидати који су распоређени у Техничку школу упис могу да обаве на следећи начин:

1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности ( у ком случају ученици и родитељи не морају да долазе у школу), и то: 12.07. од 8 сати до 18.07. до 24 сата или

2) непосредно у школи, када подносе пријаву за упис (сви они који нису искористили услугу преко Портала еУправа, морају да дођу у школу али нема потребе да доносе документа – извод, лекарско итд., већ само попуњену пријаву за упис, купљену у књижари) – 12. и 13. 07. од 8 до 15 сати (други круг: 16. 07. од 8 до 15 сати)

УПИС КАНДИДАТА који долазе у школу:

12.07.2021. од 8 до 15 сати

13.07.2021. од 8 до 15 сати

16.07.2021. од 8 до 15 сати – ДРУГИ КРУГ (искључиво непосредним путем, у школи)

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

–    Пријава (из Конкурса)

Напомена: изузетно, уколико лекарско уверење није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи

ДОБРОДОШЛИ У ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ!