Техничка школа Бор

ИМАШ ПРОБЛЕМ? ТУ СМО ЗА ТЕБЕ!

Техничка школа Бор наставља успешну сарадњу са Удружењем „Свет речи ” из Велике Плане, овога пута у оквиру пројекта „ИМАШ ПРОБЛЕМ? ТУ СМО ЗА ТЕБЕ!”

Циљ пројекта “Имаш проблем? Ту смо за тебе!” је формирање  мреже Тимова вршњака и вршњакиња  – помагача из 7 партнерских средњих школа у општинама: Велика Плана, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Кучево, Деспотовац, Крагујевац и Бор,  едукованих, подржаних и оснажених  за рад са младима на проблемима адолесцентске популације, првенствено проблемима везаним за комуникацију и конфликте,  и конструктивне начине ношења са осећањима беса, туге, страха, сексуалности.

Тим Техничке школе , који је прошао обуку 04. и 05. јуна у Великој Плани, био је у саставу: вршњачке едукаторке Тамара Анђеловић ( ученица I 2 ) , Глорија Хорти ( ученица II 1) и ментор Светлана Продановић.

Пројекат је део Програ威而鋼 ма заштите менталног здравља младих.

ЦИЉ ТРЕНИНГА је  био да, формирану групу младих, оспособи за пружање прве психолошке помоћи и саветодавни рад са својим вршњацима.

Наше вршњачке едукаторке су стекле знања о најчешћим проблемима са којима се сусрећу адолесценти као очекиваним развојним кризама, али и  о проблемима који су резултат неразвојних криза, неочекиваних догађаја који ремете њихово одрастање. Овладале су основним вештинама психолошког саветовања и вештинама неопходим за пружање вршњачке психолошке подршке.

Пројекат финансира Министарство Омладине и спорта Републике Србије.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *