Техничка школа Бор

Календар уписних активности за шк. 2022/23. год.  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА, Бор

ПРВИ УПИСНИ КРУГ

14. и 15. јул 2022. год., од 8 до 15 часова– Подношење пријаве и упис ученика у школу, непосредно у школи

ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

16. јул 2022. год., од 8 до 15 часова – Подношење пријаве и упис ученика у школу, непосредно у школи

 УПИС ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ КРУГ:

14. – 20. јул 2022. год. на Порталу www.mojasr犀利士 ednjaskola.gov.rs  

_________________________威而鋼 __________________________________________________________

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Пријава за упис – кандидат је попуњава у писменом облику уколико се пријављује непосредно у школи

Податке о испуњености свих услова – школа прибавља електронским путем, у складу са законом

Податке о испуњености здравствених услова – школа прибавља електронским путем, у складу са законом (изузетно, уколико то није могуће, кандидат лекарско уверење доставља непосредно у школи)

_____________________________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *