Сања Апостолов

Завршила сам Технички факултет у Бору на одсеку Неорганска хемијска технологија, положила стручни испит и стекла радни стаж у трајању од 24година . По завршетку студија запослила сам се као професор-наставник хемијске групе предмета у Рударско-металурској школи где сам радила до шк.1995/96.г. Од шк.1996/97.г. засновала сам стални радни однос у Економско-трговинској школи као наставник за предмет познавања робе. Споразумом о преузимању  од шк.2011/12.г  радим  у Економско-трговинској школи као наставник  предмета познавања робе и стручни сарадник библиотекар и  Техничкој школи  као  наставник хемијске групе предмета.

 • Као професор у настави, у раду са ученицима трудим се да буду одговорни, самостални у раду, да знају критички да размишљају и да развијају сопствене мисли о другима и животу уопште.
 • Својим радом узор сам како запосленима школе тако и ученицима ,увек самту да импружим подршку и помоћ, али и да од њих покупим нове идеје.  Рад  у школи је за мене влики изазов који ја доживљавам као задатк који  решавам свакодневно.У овом времену експанзије знања и информација  професионално  и стручно сe оспособљавам  и усавршавам  за примену  нових знања.
 • Део сам тимова који  прате квалитет образовања и васпитања . Усмеравaм,  решавам и мотивишем колеге да заједно радимо на иновирањu  наставног процеса и примену савремених метода и облике рада. и прописима везаним за васпитање и образовање.
 • Поред непосредног рада са ученицима лепе резултате остварила сам  и у ваннаставним активностима од 1994.г. сарађивала сам као ментор у Центру за таленте  и Друштву младих истраживача из Бора на темама везаним за  екологију и заштиту животне средине  . Резултати овог дугогодишњег рада публиковани су и објављени у стручним часописима „Наша еколошка истина „ до 2005.г. и  Зборнику подмлатка еколошке школе од 1994-1998.г.
 • Активиста сам Црвеног крста од 1995.г. Са ученицима ЕТШ  освојили смо високи пласман на такмичењима Прве помоћи, као и учешће у хуманитарним акцијама у оквиру радионица са децом  избеглица и расељених лица  у колективном смештају за време протеклих ратова.
 • За свој допринос у образовању и васпитању младих као посебно признање СО Бор додељује ми златну значку Бора 3. 10.1999.г.
 • Поводом обележавања двадесетогодишњице постојања школе Школски Одбор  Економско-трговинске школа додељује ми захвалницу за допринос развоју школе новембра 2010.г.
 • Председник сам Савета родитеља у Основној школи „Вук Караџић“ у Бору
 • Од шк. 2014/15.г. Члан сам школског одбора ЕТШ.

 

Наташа Џаковић

Како бисте описали себе потпуном незнанцу?
Волим живот, пролеће и ветар. Ове три ствари повезује неколико заједничких карактеристика које су мени битне: независност, лепота и пролазност. Мислим да је врло важно бити скроман, свестан своје одговорности али и радостан. То су особине које би требало да има сваки просветни радник.
Које су вам „небитне ствари“, врло битне?
Стрипови. Читала сам их, као мала, више него књиге. С обзиром да је моја мама сматрала да ме стрипови могу искварити, крила сам се од ње док сам их читала и због тога је та, „паралелна књижевност“ за мене добила још већи значај. Стрипови су ме научили да пажљиво посматрам и анализирам живот око себе. Понекад, врло битне ствари могу да изгледају мале, неугледне и непривлачне а да своју потпуну вредност искажу тек тада, кад ми покажемо да смо спремни да их сагледамо и прихватимо.
Спољашњи утисак који остављамо својим одевањем. Мој идеал просветног радника је: господин у оделу и са краватом који уважава поштовање ученика али и он њих поштује. Сматрам да одевање, свакако није довољно да чини човека, али је показатељ система вредности, самопоуздања и циљева којима тежимо. Када сам била ученик, волела сам да ми већ при првом сусрету, својим бонтоном наставник улије поверење и наду да ће ме прихватити, волети и научити.
Промена. Волим да се мењам и волим да се ствари и околности око мене мењају. Није лако навићи се на промене, али када се једном ослободимо страха отварају нам се неслућене могућности. Када учим нове ствари, имам осећај да сам жива, да летим као ветар, да цветам као у пролеће…

Ко сте, уствари, Ви?
Ја сам мало необичан педагог. Волим традиционално али и ново. Волим да експериментишем са новим методама, другачијим приступима настави и учењу…отуд, ја, и у онлине семинарима…

Шта ће бити део Вашег плана стручног усавршавања у наредном периоду?
Страни језици, савремене наставне методе и технике саветодавног рада.

Шта ћете покушати да примените/унапредите у школи?
Укључивање/образовање родитеља кроз видео лекције; додатна/допунска настава кроз видео лекције и друге интерактивне методе.

Бојана Вељановска

Личне информације

Датум рођења: 12.08.1980.

Адреса: Његошева 17/2 , Бор

E-mail: bojanaveljanovska@gmail.com

Образовање

 

 • 1999 -2005 Економски факултет, Универзитет у Нишу

Дипломирани економиста

 • 1995-1999 Економско-трговинска школа Бор

Економски техничар

Радно искуство

 

 • Од 2006. године запослена у Техничкој школи у Бору на радном месту шеф рачуноводства