Aktivnosti

Обука за ученике – кључне компетенције из области комуникације

Објављено

Током децембра 2020. год. у Техничкој школи је организована обука из области асертивне комуникације за заинтересоване ученике, од стране педагога школе. Тема је наишла на велико интересовање код ученика јер су имали прилике да стекну кључне компетенције из области комуникације: да препознају своје потребе и да их изразе јасно и недвосмислено, да разумеју понашање саговорника, […]

Aktivnosti

Ваннаставне активности наших ученика

Објављено

Ваннаставне активности наших ученика Ученик наше школе, Тајир Дестановић ( техничар за заштиту животне средине), поред редовних школских активности у којима постиже одличне резултате, постиже и успехе на конкурсима из области заштите животне средине. На конкурсу фондације SBB под називом  „рЕКОнструкција“, а у оквиру кампање „Не прљај. Немаш изговор!“ , учествовао је са предлогом/решењем „Рециклирај, […]

Aktivnosti

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. год.

Објављено

Поставите показивач ”миша” на дно прозора у коме је приказан распоред испита и појавиће вам се трака на којој ћете моћи да листате странице документа. Наиме, документ се састоји од три странице од којих се, када отворите страницу сајта, види само прва страница. Да би их видели све мораћете да поставите показивач ”миша” на начин […]

Aktivnosti

Школске књижице-обавештење

Објављено

Поштовани ученици и родитељи,             обавештавамо вас да у циљу очувања здравља и безбедности ученика, родитеља и свих запослених у Школи услед пандемије Ковид 19, ове године неће бити организована традиционална подела књижица ученицима.             Сви родитељи ће електронском поштом од одељењских старешина добити катрице са успехом ученика на крају првог полугодишта и на тај […]

Aktivnosti

Календар образовно васпитног рада шк0лске 2020/2021 . године-измене и допуне календара

Објављено

Република Србија Техничка школа Бор КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ Измене   од 7.12.2020. Сл-гл-Просветни гласник бр 6/20,17/20и 18/20 -прво полугодиште почиње 1.9.200, а завршава18.12.2020. -друго полугодиште почиње у понедељак 18.01.2021, а завршава у уторак 22.јуна 2021. -за завршне разреде друго полугодиште се завршава 1.јуна 2021 -јесењи распуст од 11-13.11.2020. […]

Aktivnosti

Активности поводом завршетка првог полугодишта

Објављено

Прво полугодиште у школској 2020/2021. завршава се у петак  18.12.2020. Зимски распуст почиње 21.12.2020. године и трајаће до петка 15.1.2021. Први наставни дан је понедељак 18.1.2021. Одељењска већа одржаће се онлајн у понедељак 21.12.2020. видео конференцијом на помоћу алата Google Meet по следећем распореду: 10.00 до 10.30 часова Одељењска већа за први разред 10.30. до […]

Aktivnosti

Настава на даљину 24.11.2020. до 04.12.2020.

Објављено

На основу препоруке Градског штаба за ванредне ситуације број 217-171/2020-I-01 од 23.11.2020. године и донесеним мерама Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 915-424-61-00180/2020-12-1 од 23.11.2020. године за средње школе на територији града Бора да се у периоду од 24.11. до 4.12.2020. целокупни образовно васпитни рад остварује на даљину, уз коришћење одговорајућих платформи, система за […]

Aktivnosti

Техничкој школи уручено признање за иновативни приступ

Објављено

Техничкој школи уручено признање за иновативни приступ На Осмој националној Euroguidance конференцији “Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи” одржаној 22. и 23. октобра 2020. год., Техничкој школи је додељено признање за иновативни приступ у развоју активности КВиС помоћу ИКТ алата за escape game игру: „Ослободи се и пронађи своју каријеру“. Овај алат […]

Aktivnosti

Конкурс ”Млади против аерозагађења”

Објављено

У oквиру инициjaтивe “Mлaди прoтив aeрoзaгaђeњa”, групa “Mлaди мeњajу” рeaлизуje кoнкурс нa тeму зaгaђeњa, сa aкцeнтoм нa прoблeм aeрoзaгaђeњa. Учeсници мoгу дa нa тeму oдгoвoрe пo свoм избoру, литeрaтурним рaдoм, ликoвним рaдoм, фoтoгрaфиjoм, видeo снимкoм… a дeсeт нajбoљих рaдoвa oчeкуjу врeднe и зaнимљивe нaгрaдe. Прочитајте приложени фајл и информишите се о пропозицијама конкурса.  

Aktivnosti

Подела сертификата учесницима обуке “Гаји, храни, подржавај”

Објављено

Након завршене обуке која је реализована у оквиру пројекта ” Боље органзовани ресурси за одлучивање о животној средини” Друштва младих истраживача из Бора, са темом “Гаји, храни, подржавај”, извршена је подела сертификата успешним полазницима. Због епидемиолошке ситуације, подела сертификата реализована је у неколико дана, са мањим бројем учесника обуке и уз поштовање епидемиолошких мера.   […]

Aktivnosti

Meђупрeдмeтнoм кoрeлaциjoм нa фeстивaл зeлeнe културe-Green Fest

Објављено

У oквиру кoрeлaциjскoг чaсa из прeдмeтa Инфoрмaтикa и рaчунaрствo (рудaрски тeхничaр, I-1), Aутoмaткa oбрaдa пoдaтaкa и Зaгaђивaњe и зaштитa вoдe (тeхничaр зa зaштиту живoтнe срeдинe, IV-2), учeници су имaли прилику дa oн линe присуствуjу oвoгoдишњeм 11. Green Фeсту и oдглeдajу eдукaтивни дoкумeнтaрни филм из пoнуђeнe кoлeкциje филмoвa. Meђунaрoдни фeстивaл зeлeнe културe “Green Fest” je нajвeћи […]

Aktivnosti

Прво пилотирање државне матуре

Објављено

Државна матура се уводи постепено, по пројектном задатку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Под надзором Министарства, планиране активности спроводи стручни тим за техничку помоћ, а финансира Европска унија. Техничка школа из Бора (одељење трећег разреда смера Рударски техничар) је учесник пројекта  ”Прво пилотирање државне матуре”. Најважнији део завршне фазе овог пилот пројекта ће се одиграти […]

Aktivnosti

Oбeлeжaвaњe свeтскoг Дaнa хрaнe у Teхничкoj шкoли

Објављено

Oбeлeжaвaњe свeтскoг Дaнa хрaнe у Teхничкoj шкoли Ширoм свeтa, 16. oктoбрa  oбeлeжaвa сe свeтски Дaн хрaнe. Tим пoвoдoм  у нaшoj шкoли je oргaнизoвaнo пригoднo прeдaвaњe зa учeникe сa тeмoм „Гajи, хрaни, пoдржaвaj“ . Прeдaвaњe je oргaнизoвaнo у двe групe, збoг трeутнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje. Maњa групa учeникa, физички je присуствoвaлa  прeдaвaњу  кoje je рeaлизoвaнo у инфoрмaтичкoм […]

Aktivnosti

Лепа вест на коју смо баш поносни

Објављено

Бивши  ученик Техничке школе у Бору Вулeтa Mилoш диплoмирao је  21.09.2020. нa Teхничкoм фaкултeту у Бoру – oдсeк  ‘’Meтaлуршкo инжeњeрствo’’ сa прoсeчнoм oцeнoм 9,14 01.10.2020. прoглaшeн је студeнтoм гeнeрaциje.   Поносна разредна Љиљана Кљајевић

Aktivnosti

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ, 09.10.2020. ГОДИНЕ

Објављено

Техничка школа Дан школе прославља током недеље од 05. до 09. октобра обележавајући и Дан демократске културе и Светску недељу образовања. У складу са тим, прослава ће бити организована радно уз поштовање епидемиолошких мера.   ПОНЕДЕЉАК, 05.10.2020. Израда постера на тему “Изабери маску и сазнај каква си особа”. Разговори о одговорности уопште и одговорности према […]

Aktivnosti

Структуирано учење и визуелне стратегије у настави

Објављено

28.09.2020. у 13 часова у Техничкој школи је одржано предавање на тему структуираног учења и визуелних стратегија у настави. Гост – предавач је био Миодраг Недељковић из ШОСО “Видовдан” из Бора. Процес учења зависи од много чинилаца а истраживања показују да ученици много боље напредују када им је процес учења структуиран на начин да подстиче […]

Aktivnosti

СЛОБОДНА МЕСТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД, У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ, 10.07.2020.

Објављено

Табела 1: Преглед планираних места по конкурсу, распоређених ученика и слободних места Образовни профил Предвиђено по конкурсу Умањење по одлукама ОУК Распоређено Слободна места Рударски техничар 30 30 25 5 Хемијско-технолошки техничарÝ 30 27 7 20 Оператер за прераду метала 30 30 9 21 Укупно 90 87 41 46   * Смањена квота за упис […]

Aktivnosti

Симпозијум и прва награда за најбољи ликовни рад

Објављено

Након завршетка пројектних активности на пројекту″ Мрежа младих против корупције″ уследио је скуп учесника на симпозијуму у Великој Плани 2. јула. Техничка школа из Бора је једна од двадесет партнерских  школа из целе Србије. Реализатир пројекта је У.Г. Свет речи из Велике Плане, а пројекат је реализован уз подршку Америчке амбасаде из Београда. На симпозијуму […]

Aktivnosti

Обавештење о упису у први разред школске 2020/21.г

Објављено

На основу упуства МПНТ, бавештавамо родитеље ученика који се уписују у Техничку школу, шк. 2020/21. године о следећем: 1)    Да имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу 2)    Да они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема […]

Aktivnosti

Изложба ученичких радова

Објављено

У холу Техничке школе постављена је изложба ученичких ликовних радова поводом пројекта Мрежа младих Србије против корупције који се реализује у сарадњи са У.Г. Свет речи из Велике Плане под покровитељством Америчке амбасаде из Београда.

Aktivnosti

Додела диплома матурантима Техничке школе

Објављено

Једна  изузетна и посебна генерација наших матураната ( 2019/2020.)  данас је добила дипломе. Овај посебни дан обележен је фотографисањем у школском дворишту, након чега су са одељењским старешинама одржали последњи одељењски час. За ученика генерације проглашен је Дејан Солдатовић (IV-1, техничар за индустријску фармацеутску технологију). Овом приликом су подељени сертификати ученицима, полазницима обуке у оквиру […]

Aktivnosti

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Објављено

Поштовани родитељи, драги ученици!   Техничкој школи се јавило неколико родитеља збуњених чињеницом да у Информатору за упис ученика у први разред средње школе, нема образовног профила: Хемијско-технолошки техничар и питајући се – да ли Техничка школа уписује то одељење.  Желимо да вас обавестимо, да није у питању никаква грешка нити пропуст. ТЕХНИЧКА ШКОЛА УПИСУЈЕ […]

Aktivnosti

Нови пројекат Техничке школе

Објављено

Удружење грађана Свет речи из Велике Плане и Техничка школа из Бора удружују се ради реализације пројекта Од свађе, слађе! Алтернативно решавање сукоба кроз медијацију. Пројекат “ОД СВАЂЕ-СЛАЂЕ! АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИН РЕШАВАЊА СУКОБА КРОЗ МЕДИЈАЦИЈУ” спроводи Удружење “Свет речи” из Велике Плане уз подршку Екуменске иницијативе жена. Професори Светлана Продановић и Сања Пејчић након дводневни обуке […]

Aktivnosti

Prezentacija naučenog – učenički radovi

Објављено

Učenik odeljenja I-2, Mihajlo Bogdanović (rudrski tehničar) pripremio je, uz pomoć i podršku mentora, nastavice Suzane Ilić, zanimljivu prezentaciju sa temom “Sigurnost i rizično ponašanje na internetu”, koju izučavaju u okviru predmeta Računarstvo i informatika. SIGIRNOST I RIZIČNO PONAŠANJE NA INTERNETU – Mihajlo Bogdanović I2

Aktivnosti

Волонтери на мрежи – програм онлајн вршњачке подршке

Објављено

Млади истраживачи Србије су се придружили иницијативи UNICEF-а у Србији у развоју програма онлајн вршњачке подршке младих под називом „Волонтери на мрежи“, као одговору на потребе младих током и након ванредне ситуације проузроковане пандемијом COVID-19. Програм се реализује уз пoдршку USAID и Министарства омладине и спрота и препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Овај […]

Aktivnosti

Презентација наученог – ученички радови

Објављено

Ученица одељења I-1, Анастасија Марковић (техничар за хемијску и фармацеутску технологију) припремила је, уз помоћ и подршку ментора, наставице Анете Голоб-Мишић, занимљиву презентацију са темом Вода, коју изучавају у оквиру предмета Општа и неорганска хемија.

Aktivnosti

Humanost naših učenika

Објављено

Ponosni smo na našu Milenu Radivojević, učenicu III-1 odeljenja ( tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju) koja je  dala  svoj doprinos u borbi protiv nevidljivog neprijatelja i pokazala svoju humanost uzevši učešće u zajedničkoj humanitarnoj akciji, šivenja maski tokom vanrednog stanja u borbi sa Covidom 19-2020., kao član  Tima  “Gljivarka” – Bor.

Aktivnosti

Od stručne prakse ka zaposlenju u Serbia Zijin Bor Copper

Објављено

Tehnička škola nudi zanimanja koja su danas jako tražena za potrebe tržišta. U prilog tome govori i današnja poseta predstavnika kompanije SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR, društveno odgovornog preduzeća sa dugom tradicijom saradnje sa lokalnom zajednicom i obrazovnim ustanovama. Cilj ove njihove posete je podrška školi i potreba za novim radnicima, a namera je […]

Aktivnosti

Презентација наученог – ученички радови

Објављено

Ученица одељења III-3, Марина Дурлић (рударски техничар за припрему минералне сировине), припремила је, уз помоћ и подршку ментора, наставице Снежане Ђорђевић Милутиновић,   занимљиву презентацију са темом Лежишта угља која изучавају у оквиру предмета Лежишта минералних сировина.

Aktivnosti

Šta je pažnja i kako je razvijati?

Објављено

Nastavljamo sa objaviljivanjem nastavnih materijala koje su naši nastavnici izradili za učenje na daljinu. Pregledajte interaktivan poster koji je napravio pedagog škole i na zanimljiv način otkrijte: šta je to pažnja, zbog čega može da opada, kako unaprediti koncentraciju… http://

Raspored vanrednih ispita

Ванредни испити

Објављено

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019 Ванредни испити за април одржаће се  у мају • Пријава ванредних испита 18 .05.2020. • Полагање ванредних испита 25-29.06.2020 Ванредни испити у јуну • Пријава ванредних испита 09 и 10.06.2020. • Полагање ванредних испита 11.06.-19.06.2020 • Пријава матурских и завршних испита за ванредне ученике 22.06.2020. • […]

Aktivnosti

Ракита тражи раднике међу матурантима из Техничке школе

Објављено

Поштовани ученици, родитељи, суграђани! Са великим задовољством објављујемо да је комапнија Rakita Exploration d.o.o. изразила потребу за запосленима који ове године завршавају образовне профиле Техничке школе у Бору. Компанија  Rakita Exploration d.o.o. жели да ученицима завршних разреда Техничке школе, образовних профила блиско повезаних са делатношћу предузећа (рударски техничар, геолошки техничар, оператер за прераду метала, хемијски техничар) омогући да конкуришу […]