Настава на даљину 08.03.2021. до 12.03.2021.

Настава на даљину 08.03.2021. до 12.03.2021.

Поштоване ученице и ученици,

У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, Влада Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) донела је одлуку да све средње школе у Републици Србији, у недељи од 08. од 12. марта образовно-васпитни рад остварују путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије. Више информација можете видети на овом линку .

Настава на даљину, одвијаће се на исти  начин као што је то било и у протеклом периоду: 

  • употребом Googl учионице као изабраног система за управљање учењем заједно са алатима који обезбеђују комуникацију
    – приликом реализације часова наставници ће се придржавати већ постојећег распореда часова
    – наставници ће припремати одговарајуће наставне материјале и исте поставити на Googl  ученицима

Ученици којима нису на располагању електронски видови комуникације могу користити могућности које школа нуди у оквиру пројекта „Обогаћен једносменски рад“, те у договору са одељењским старешином своје обавезе реализовати доласком у школу, појединачно и уз поштовање мера заштите. 

Ученици су обавези да прате наставу на даљину, на начин да: проуче  наставне материјале које су поставили наставници, ураде задате које ће на време послати наставницима, присуствовати уговореним састанцима преко g-meat-a или пропратити наставу на неки други начин, у складу са инструкцијама наставника. Присуство ученика настави на даљину је обавезно и о томе се води евиденција. Наставници су у обавези да примењују поступке формативног оцењивања ученика што значи да ће се вредновати сваки урађени задатак који је наставник задао и на тај начин омогућити ученицима да буду оцењени и да се њихов континуирани рад вреднује. 

Техничка школа користи прилику да се захвали свим ученицима  и родитељима на одговорном поступању, дисциплини и поштовању свих епидемиолошких мера током претходног периода, што је у сарадњи са запосленима у школи омогућило да школа буде сигурно и безбедно место за ученике и запослене. 

Са надом да ће услови за безбедан рад у школама ускоро бити омогућени, желимо вам добро здравље.  

Управа Техничке школе                                                                              07.03.20201. год.

                                                                                                                              У Бору

Обука за ученике – кључне компетенције из области комуникације

Обука за ученике – кључне компетенције из области комуникације

Током децембра 2020. год. у Техничкој школи је организована обука из области асертивне комуникације за заинтересоване ученике, од стране педагога школе. Тема је наишла на велико интересовање код ученика јер су имали прилике да стекну кључне компетенције из области комуникације: да препознају своје потребе и да их изразе јасно и недвосмислено, да разумеју понашање саговорника, да саопште своје ставове или неслагања на прихватљив начин који не вређа саговорника. Савладавање вештина комуникације омогућава боље разумевање и хуманије међуљудске односе, те ова обука представља увек омиљену активност ученицима у Техничкој школи.

Обука се одвијала путем наставе на даљину и састојала се из теоријског дела и вежби. Ученици су били веома успешни а сертификат је заслужено добило око 50 ученика. Неки од повратних коментара указују на то да су ученици препознали значај вештина комуникације за даљи развој као и да су заинтересовани за унапређивање асертивних вештина, што ће се и наставити у наредном полугодишту.

Аутор: Наташа Џаковић

Педагог у Техничкој школи у Бору