РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. год.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. год.

Поставите показивач ”миша” на дно прозора у коме је приказан распоред испита и појавиће вам се трака на којој ћете моћи да листате странице документа. Наиме, документ се састоји од три странице од којих се, када отворите страницу сајта, види само прва страница. Да би их видели све мораћете да поставите показивач ”миша” на начин како вам је објашњено.

распоред-јануарски-.рок-2021

Ванредни испити

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019

Ванредни испити за април одржаће се  у мају

• Пријава ванредних испита 18 .05.2020.
• Полагање ванредних испита 25-29.06.2020

Ванредни испити у јуну

• Пријава ванредних испита 09 и 10.06.2020.
• Полагање ванредних испита 11.06.-19.06.2020
• Пријава матурских и завршних испита за ванредне ученике 22.06.2020.
• Полагање матурских и завршних испита за ванредне ученике 23.06.-25.06.2020.

Птијаве за испит  и све информације у вези испита можете добити на моб 0602727173 од 18.5.2020.

Одлука за априлски испитни рок за ванредне ученике у мају 2020године (2)

РАЗРЕДНИ, ПОПРАВНИ, ДОПУНСКИ И МАТУРСКИ ИСПИТИ ЗА РЕДОВНИЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ДИНАМИКА РАЗРЕДНИХ, ПОПРАВНИХ, ДОПУНСКИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА
ЗА РЕДОВНИЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
испитни рок редни број активност динамика
од до
НOВЕМБАРСКИ
ИСПИТНИ РОК • Пријава ванредних испита 13.11.2018.
• Полагање ванредних испита 20.11.-30.11.2018.

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК • Пријава ванредних испита 10.01.2019.
• Полагање ванредних испита 15.01.-23.01.2019.
• Пријава матурских и завршних испита за ванредне ученике 24.01.2019.
• Полагање матурских и завршних испита за ванредне ученике 28.01.-30.01.2019.

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК • Пријава ванредних испита 11.04.2019.
• Полагање ванредних испита 16.04.-24.04.2019.

ЈУНСКИ
ИСПИТНИ РОК • Пријава разредних испита 04.06.2019.
• Припремна настава за разредне испите 04.06.-07.06.2019.
• Разредни испити (завршни разреди) 10.06.2019. 11.06.2019.
• Пријава поправних испита (завршни разреди) 12.06.2019.
• Припремна настава за поправне испите за завршне разреде 12.06.2019.-14.06.2019.
• Поправни испити за завршне разреде 17.06.2019. 21.06.2019.
• Пријава завршних и матурских испита и извлачење радних задатака 06.06.2019.
• Испитни одбор (избор тема за српски језика и књиж.) 07.06.2019.
• Пријава ванредних испита 17.06.2019.
• Полагање ванредних испита 17.06.-26.06.2019.
• Матурски и завршни испити 10.06.2019. 12.06.2019.
• Испитни одбор 13.06.2019.
• Пријава разредних испита I ,II и III разреда 24.06.2019.
• Припремна настава за I ,II и III разред 25.06 – 26.06.2019.
• Разредни испити I ,II и III разреда 27.06.2019. 28.06.2019.
• Пријава матурских и завршних испита за ванредне ученике 27.06.2019.
• Полагање матурских и завршних испита за ванредне ученике 01.07.-03.07.2019.

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК • Припремна настава 15.08. – 16.08.2019.
• Пријава разредних испита 16.08.2019.
• Разредни испити 19.08.2019. 20.08.2019.
• Пријава поправних испита 21.08.2019.
• Поправни испити 22.08.2019. 28.08.2019.
• Пријава матурских испита 29.08.2019.
• Матурски испити 04.09.2019. 06.09.2019.
• Пријава ванредних испита 15.08.2019.
• Полагање ванредних испита 21.08.2019. 30.08.2019.
• Пријава матурских и завршних испита за ванредне ученике 02.09.2019.
• Испитни одбор (избор тема за српски језика и књиж.) 03.09.2019.
• Полагање матурских и завршних испита за ванредне ученике 04.09.2019. 06.09.2019.
• Испитни одбор 07.09.2019